du vil snart lyse opp framfor megno er det grunnar til å stå oppog eg veit vi er midt i den harde vinterdet er ikkje lys ein ser mestdet er ikkje varm ein er oftastmen det er grunnar til å stå oppf...

bloglovin

arkiv

hits
bloglovin

christine + emma + henrik

janne + julie + jostein

mariell + mariel + sara

simen